Според тълковния Онлайн речник: Който проявява търпимост към чуждото мнение; либерален, с голяма душа.