2028_gallery_mainВ нашия клас отбелязахме този ден.

Как го отбелязахме?

Този ден го отбелязахме с две мероприятия: тренинг в час на класа и тренинг съвместно с педагогическия съветник. Под формата на игри се обучавахме в толерантност.

Какво е толерантност?

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието.