ОУ "Бачо Киро" – Велико Търново, Класен ръководител – Ирина Янкова

Tag Archives: толерантност


2028_gallery_mainВ нашия клас отбелязахме този ден.

Как го отбелязахме?

Този ден го отбелязахме с две мероприятия: тренинг в час на класа и тренинг съвместно с педагогическия съветник. Под формата на игри се обучавахме в толерантност.

Какво е толерантност?

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието.

Реклами


bth_ea71fb0a6bb58b73def01e4e2cc56275За оценка на толерантността специалистите са разработили съответветстващи психологически портрети и са използвали няколко критерия. Те могат да помогнат на желаещите да се убедят в собствената си толерантност.

Какво е присъщо на толерантния човек (Т) и нетолерантния (Н)?

1. Познание за себе си

Т: Адекватно преценя себе си и обкръжаващите. Способен е да бъде самокритичен, старае се да се ориентира в проблемите си, в собствените си достойнства и недостатъци.

Н: Забелязва предимно достойнствата си, а на околните – недостатъците, за които има обвинително мнение.

2. Защитеност

Т: Уверен е в себе си, не се съмнява, че ще се справи с всяка възникнала ситуация или задача.

Н: Страхува се от социалното си обкръжение и от себе си – във всичко вижда опасност.

3.  Отговорност

Т: Не прехвърля отговорността върху другите, сам отговаря за постъпките си.

Н: Смята, че случващите се събития не зависят от него и следователно не е отговорен за случващото се около него. Безпричинно подозира, че околните му вредят.

4. Потребност в определяне

Т: Стреми се към работа, творчество, самореализация.

Н: Склонен е да се поставя на втори план – „нека да бъде някой друг, само да не съм аз…“

5. Чувство за хумор

Т: Винаги реагира на шеги, способен е да се надсмива над себе си.

Н: Апатично или мрачно възприема хумора. Раздразнено реагира дори на безобидните шеги по свой адрес.

6. Авторитаризъм

Т: Предпочита демократичните отношения.

Н: Предпочита твърдата власт.

Както се вижда, толерантността не е просто отделно взето качество, а резултат от взаимно свързаните черти на личността.

Източник: kak-da.combg.eu

 

 Според тълковния Онлайн речник: Който проявява търпимост към чуждото мнение; либерален, с голяма душа.Адаптация и толерантност е темата на тренинга, който проведохме в час на класа на 24. 10. 2016 година, съвместно с педагогическия съветник. Занятието се проведе в Актовата зала.%d блогъра харесват това: